LEGAL INFORMATION THE IDEA SUBMISSION PORTAL FROM MEDTRONIC

Belangrijke punten

We vragen u om een paar minuten van uw tijd om de volgende pagina door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de wettelijke rechten en plichten bij het indienen van een idee via de portaalwebsite Medtronic EUreka.

 1. Een idee is gedefinieerd als een nieuw product of een nieuwe dienst (bijvoorbeeld een structuur, samenstelling of proces), of een verbetering van een bestaand product of bestaande dienst.
 2. Medtronic investeert fors in onderzoek en ontwikkeling om veel nieuwe ideeën te creëren en nieuwe producten te ontwikkelen. Het kan dus voorkomen dat we een idee ontvangen dat al eerder door iemand anders bij Medtronic is ingediend of dat al binnen Medtronic is ontwikkeld, maar nog niet is verwerkt in een product op de markt. Medtronic is niet verplicht om u te informeren over kennis of ontdekkingen die het bedrijf bezit over ideeën die gelijk of vergelijkbaar zijn met het uwe. Daarnaast beweert of impliceert Medtronic door uw idee te ontvangen en te beoordelen op geen enkele wijze dat uw idee nieuw, nuttig en/of niet-vanzelfsprekend is.
 3. Medtronic heeft geen enkele verplichting om ideeën van buiten het bedrijf te gebruiken. Over het algemeen geldt dat Medtronic alleen ideeën gebruikt die, onder andere, bij het bedrijf passen, nieuw zijn en kunnen worden verwerkt in een verkoopbaar product.
 4. We raden u aan om voordat u uw idee bij Medtronic indient, een octrooiadvocaat om professioneel advies te vragen. Verder moet worden opgemerkt dat zelfs als Medtronic toegang krijgt tot uw idee, dit niet hoeft te leiden tot de ontwikkeling van een product waarin dit idee verwerkt is. Een groot aantal factoren bepaalt of uw idee op de markt komt, waaronder de technische risico’s, de hoeveelheid benodigd investeringskapitaal, de marktintroductietijd en uiteenlopende verkoop- en bedrijfsoverwegingen.
 5. Medtronic bewaart alle documenten, voorbeelden, modellen en/of vergelijkbaar gerelateerd materiaal dat door u is ingediend en op Medtronic rust geen enkele verplichting om dit materiaal te retourneren. Zorg dat u van alles wat u aan Medtronic ter beschikking stelt, een eigen exemplaar houdt.
 6. Het staat u vrij om uw idee bij andere partijen in te dienen. We verzoeken u om niet naar buiten te brengen dat Medtronic uw idee aan het beoordelen is. We verzoeken u daarnaast om, indien u uw idee vertrouwelijk hebt ingediend en u dezelfde informatie ook bij andere partijen inzendt, u dit ook in vertrouwelijkheid doet, en verder om alle correspondentie met Medtronic vertrouwelijk te behandelen. Indien u tijdens de beoordelingsperiode informatie die van invloed is op de vertrouwelijkheid van de informatie die door Medtronic wordt beoordeeld, publiceert of anderszins openbaar maakt, verzoeken we u Medtronic hiervan op de hoogte te stellen.
 7. Het meedelen van een idee aan een werknemer van Medtronic buiten het proces en de procedures die hier worden beschreven om, schept geen enkele verplichting of wettelijke aansprakelijkheid van de kant van Medtronic.
 8. U moet aan Medtronic verklaren dat voor zover u bekend is, het idee van u afkomstig is, dat op u geen verplichting rust om het idee aan iemand anders over te dragen, dat u de exclusieve eigenaar van het idee bent, dat u het idee niet aan iemand anders hebt overgedragen, dat er geen claims in behandeling of verwachte claims tegen het idee bestaan en dat u alle rechten bezit om met Medtronic over uw idee te onderhandelen. Medtronic moet ingelicht worden over een openbare mondelinge of schriftelijke bekendmaking van de uitvinding aan een persoon of bedrijf, waaronder de aard van de openbaarmaking, de betrokken partijen en de datum van de bekendmaking.
 9. Op Medtronic rust geen enkele verplichting om u te adviseren over octrooieerbaarheid, eigendomsrecht of commerciële waarde of potentieel van uw idee.
 10. Tenzij u Amerikaans staatsburger of persoon met legaal vast verblijf in de Verenigde Staten bent, moet u aan Medtronic verklaren dat u geen staatsburger of ingezetene van Cuba, Iran, Soedan, Syrië of Noord-Korea bent, en dat uw naam niet staat vermeld op de “List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons” (lijst van staatsburgers met bijzondere vermelding en geblokkeerde personen) van het Amerikaanse Treasury Department (Ministerie van Financiën) of op de Denied Persons List (lijst met geweigerde personen) van het Amerikaanse Commerce Department (Ministerie van Economische Zaken).
 11. Als u jonger bent dan 18 jaar, moeten alle eventuele overeenkomsten met Medtronic worden getekend door een ouder of wettig voogd.
 12. Deze website behandelt niet alle voorwaarden en kan op elk moment worden gewijzigd. Medtronic behoudt zich het recht voor om de inhoud of de kenmerken van deze website geheel of gedeeltelijk te veranderen, modificeren of verbeteren. U dient slechts te vertrouwen op schriftelijke of elektronische ondertekende overeenkomsten met de onderneming.

Neem voor meer informatie contact op met Medtronic via: MedtronicEureka@medtronic.com